Actueel

>> in verband met uitbreiding hebben wij twee vacatures, in Oost-Nederland en Zuid-Limburg...
Lees meer...

>> 3-daagse basistraining Basic Trustmethode voor hulpverleners en gedragsdeskundigen

Op 2 februari, 16 februari en 15 maart 2016 vindt de eerstkomende basistraining basic trustmethode plaats in Amersfoort, op een sfeervolle locatie.
N.B. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Accreditaties:
- Deelname levert 6,4 registerpunten op voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (voorheen BAMw).
- Deelname (met aanvullende literatuuropdracht) levert 18 registerpunten (9 diagnostiek + 9 behandeling) op voor het (her)registratietraject NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) en het NVO (her)registratietraject Orthopedagoog-Generalist (OG).

Lees meer...

>> Screening op problematische gehechtheid door kinderartsen, huisartsen en jeugdartsen
In Medisch Contact van 16 juli 2015 verscheen een artikel van de hand van Nelleke Polderman (basic trust), Mascha Kamphuis (voorzitter Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) en Geert Jan Stams (hoogleraar forensische orthopedagogiek Universiteit van Amsterdam). In het artikel wordt het belang van vroegtijdige screening op problematische gehechtheid bepleit. Veel psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren heeft hechtingsproblematiek als onderliggende oorzaak. Artsen hebben een belangrijke rol bij de screening. Klik hier voor het betreffende artikel.

>> Pleegzorg Limburg eerste in België met Basic Trustmethode
‘voor het eerst een fijne vakantie met ons pleegkind’
 
Maandag 8 juni was een feestelijke dag. In Hasselt (B.) werden Hanne Hulsmans en Lieve Verstraete van Pleegzorg Limburg gecertificeerd in de Basic Trustmethode. Bovendien waren Hanne en Lieve de eersten in België die dit certificaat in ontvangst namen. Met groot enthousiasme werkten zij tijdens de intensieve jaaropleiding onder supervisie van Janet Gooden met de Basic Trustmethode in de pleeggezinnen.
Ze merkten hoe goed het is om te kijken wat pleegouders adequaat doen, en om op de video-opnamen heel precies te zien wat daarvan het effect is op het kind. En in plaats van vaak tevergeefse pogingen het gedrag van het pleegkind in goede banen te leiden, hielpen zij pleegouders eerst goed vanuit het kind te gaan kijken, na te gaan wat het kind doet, wat het kind voelt. Pas daarna kon het kind ook open staan voor de leiding van pleegouders.
Het is fijn dat nu ook in België veel pleegkinderen kunnen worden geholpen bij het ontwikkelen van een veilige hechting.
 
   V.l.n.r.: Nelleke Polderman (ontwikkelaar Basic Trustmethode),
                                                              Hanne Hulsmans en Lieve Verstraete (Pleegzorg Limburg),
                                                              Janet Gooden (opleider Basic Trustmethode)
 
>> Richtlijn Problematische Gehechtheid
Recent is verschenen de Richtlijn Problematische Gehechtheid. Dit is één van de eerste van de nog te schrijven richtlijnen voor professionals. Hechtingsproblematiek blijkt daarmee inmiddels, binnen een relatief kort tijdsbestek, zeer serieus genomen te worden. Als pioniers in deze (gestart in 1994) doet ons dat veel genoegen.
De richtlijn is een zeer overzichtelijk geheel geworden. Lees verder...

>> 'Alert op adoptie(kinderen)' - Adoptiehandreiking
Speciaal voor beroepskrachten die met geadopteerde kinderen te maken kunnen krijgen is nu een handreiking samengesteld, getiteld  ‘Alert op adoptie(kinderen)’. Aan de handreiking werkten de voornaamste betrokkenen in het adoptieveld mee, waaronder ook basic trust.
De handreiking is speciaal samengesteld voor onder meer leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen en jeugdhulpverleners. Lees meer...

>> Basic Trust Basics
Bent u al geabonneerd op onze gratis nieuwsbrief met ieder kwartaal weer boeiende artikelen voor zowel opvoeders als professionals? U kunt zich nu aanmelden.

naar boven