Kalender van 31-03-2022

Maandkalender Weekkalender

behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten

Gedurende de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de theoretische onderbouwing van trauma en dissociatie. Daarnaast wordt praktijkgericht gewerkt: de belangrijkste technieken worden aan den lijve ervaren, via rollenspel, videobeelden of live werk. Rollenspel vindt plenair plaats, hierna worden die vaardigheden geoefend in twee- of drietallen. Gedurende de cursus wordt een actieve bijdrage van de cursisten verwacht met inbreng van eigen casuÔstiek.

Programma
Naast algemene informatie zoals de verklaringsmodellen, herkenning en screening/diagnostiek, zal met name de aandacht gericht zijn op het in de praktijk vorm geven aan de behandeling van trauma en dissociatie op basis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel. Hierin worden de volgende drie fases onderscheiden:
 • Veiligheid & Stabilisatie
 • Traumabehandeling
 • Integratie

De training 'Behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten' gaat uit van de richtlijnen van de Zorgstandaard voor Dissociatieve Stoornissen. In de training wordt de behandeling in de verschillende fases, het zogenaamde fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel praktisch vertaald en theoretisch onderbouwd. De training biedt ruimte voor het oefenen van vaardigheden, onder andere vanuit ingebrachte casuÔstiek.

Doelen
 • Vergroten van de kennis betreffende dissociatieve stoornissen.
 • Herkennen van signalen die wijzen op trauma en dissociatie.
 • Vergroten van kennis van samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie.
 • Ontwikkelen van (eerste) vaardigheden voor de behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten vanuit het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.


Meer informatie

videofeedbackbehandeling bij problematische gehechtheid en trauma (Groningen)

De training is een intensieve kennismaking met het gebruik van de Basic Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid.

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trustmethode erkend en opgenomen als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'.
De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiŽle voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.
In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.
Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de mate van gehechtheid, in het bijzonder gedesorganiseerde gehechtheid, van het kind zijn tot nu toe positief.

Deze training biedt scholing op het gebied van hechtingstheorieŽn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.
 • Introductie Basic Trustmethode. Indicaties en contra-indicaties. Theoretische onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek.
 • Theorie over gehechtheid
 • Signalen van problematische gehechtheid bij het kind.
 • Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen.
 • Oefenen bespreking video-opnamen met opvoeders van zowel adequaat als verwarring scheppend (desorganiserend) opvoedgedrag.
 • Oefenen met specifieke opvoedvaardigheden.
 • Diagnostiek van gehechtheidsproblematiek


Meer informatie
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"