Regels voor het gebruik van de video-opnamen

Binnen basic trust gaan we zorgvuldig om met de video-opnamen die van onze cliënten zijn gemaakt.
De regels die we daarbij hanteren zien er als volgt uit:

• De video-opnamen zijn eigendom van de basic trust hulpverlener.

• De video-opnamen worden door de hulpverlener enkel getoond en besproken in collegiaal overleg, binnen basic trust. En daarnaast uitsluitend met de cliënten die zichtbaar zijn op de opname.

• De video-opnamen worden NOOIT getoond aan anderen zonder toestemming van alle betrokkenen die op de video zichtbaar zijn.

• Aan het eind van de basic trust begeleiding worden de video-opnamen gewist.

• De video-opnamen worden eerder gewist wanneer één of meerdere, op de video voorkomende, personen deze wens te kennen geeft.

• Datgene wat op de video-opname zichtbaar is, valt onder de code beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat aan derden op geen enkele wijze informatie mag worden gegeven over deze video-opnamen.

• De video-opnamen worden met gevoel voor privacy en respect besproken in de basic trust bijeenkomsten.

• In een aantal gevallen kunnen de video-opnamen zo informatief zijn, dat ze geschikt zijn voor voorlichtingsdoeleinden. In dat geval wordt ALTIJD schriftelijk toestemming gevraagd aan alle betrokkenen.

naar boven