problematische gehechtheid en trauma - in de woonvoorziening (Dordrecht)

Voor wie:

De training is bestemd voor MBO- en HBO- zorgprofessionals, zoals vak therapeuten, pedagogisch medewerkers, ambulant gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, die werken met kinderen & jeugd in een woonvoorziening, zoals een gezinshuis of woongroep.

Inhoud:

Een training voor MBO- en HBO- zorgprofessionals, gericht op het verwerven van vaardigheden bij de opvoeding en begeleiding van kinderen die in een gezinshuis of woongroep wonen en bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering.
In deze training leert u gehechtheidsproblematiek en de gevolgen van psychotrauma herkennen bij kinderen en jeugdigen. U krijg inzicht in de samenhang van hechting, trauma en emotieregulatie, u leert gehechtheidsbevorderende interactievaardigheden toepassen, u leert daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan deze kinderen, u leert te stabiliseren bij kinderen die in hun natuurlijke gezin onvoldoende basisvertrouwen hebben kunnen ontwikkelen

Resultaat:

Deze training biedt gezinshuisouders en hun ondersteuners handvatten voor herkenning en behandeling van kinderen waarbij sprake is van gehechtheidsproblematiek, verminderd basisvertrouwen en traumatisering.

Na afloop van de cursus:
 • heeft de deelnemer meer kennis van (de samenhang tussen) gehechtheid en trauma
 • is de deelnemer in staat risicofactoren betreffende een problematische gehechtheid te herkennen.
 • kan de deelnemer signalen van mogelijke traumatisering herkennen.
 • is de deelnemer in staat om problematische gehechtheid en traumatisering met het kind en/of het cliŰntsysteem te bespreken op een begrijpelijke manier.
 • beschikt de deelnemer over een aantal vaardigheden voor toepassing van onderdelen uit de Basic Trustmethode in de eigen werkomgeving.
 • is de deelnemer ge´nteresseerd geraakt om zich verder te verdiepen in de behandeling en begeleiding bij problematische gehechtheid en traumatisering.
 • Is de deelnemer in staat te denken in termen van het intern werkmodel betreffende gehechtheid en trauma
 • is de deelnemer in staat om tijdig door te verwijzen naar meer gespecialiseerde behandelaars.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. RenÚe Uittenbogaard
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner

Drs. Hans van der Ham
K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, en EMDR-practitioner

Accreditatie is toegekend bij het SKJ onder nummer SKJ206536 voor 30,45 punten

Als uw beroepsvereniging er niet bij staat kunt u ons dit laten weten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde vereniging, zullen wij de accreditatie aanvraag in overweging nemen.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons ge´nformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."