te bestellen producten

Wij hebben diverse publicaties en producten die u kunt bestellen. Voor ouders, belangstellenden en professionals.

Hechtingsvragenlijsten AISI en GIH
 
De AISI (Attachment Insecurity Screening Inventory) 2-5 jaar is ook voor gebruik buiten Basic Trust beschikbaar.
De AISI is de opvolger van de GIH (Globale Indicatielijst Hechting) 0-18 jaar, maar dan voor de leeftijd van 2-5 jaar. De AISI is verder ontwikkeld en verbeterd door Basic Trust op basis van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en vervolgens genormeerd en gevalideerd. Het blijkt een valide en betrouwbare lijst te zijn, die meet of er sprake is van hechtingsproblemen en in welke onveilige hechtingscategorie een kind mogelijk valt.
De AISI kan in korte tijd door opvoeders ingevuld worden. Het betreft slechts 20 items.
Voor bestelling van de AISI 2-5 jaar, klik hier.
 
De AISI (Attachment Insecurity Screening Inventory) 6-12 jaar is het vervolg op de AISI 2-5 jaar. Deze zal de komende periode eveneens door de Universiteit van Amsterdam worden genormeerd en gevalideerd.
Ook de AISI 6-12 jaar meet of er sprake is van hechtingsproblemen en in welke onveilige hechtingscategorie een kind mogelijk valt.
Voor bestelling van de AISI 6-12 jaar, klik hier.
Voor kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar blijft de GIH (Globale Indicatielijst Hechting) beschikbaar. Deze is aangepast aan deze leeftijdscategorie. De komende jaren zal ook deze versie verbeterd worden, met hulp van de Universiteit van Amsterdam.
Voor bestelling van de GIH 13-18 jaar, klik hier.


Brochures 
 
Informatie en adviezen hoe u uw oudste kind(eren) kunt voorbereiden en begeleiden wanneer u nog een keer gaan adopteren. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Faalangst - informatie voor de leerkracht
Informatie voor leerkrachten van het basisonderwijs over kinderen met faalangst, met achtergrond informatie, zaken waar u op kunt letten, enkele tips waar u mee aan de slag kunt. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Faalangst - informatie voor opvoeders
Informatie voor opvoeders van kinderen met faalangst, met achtergrond informatie, zaken waar u op kunt letten, enkele tips waar u mee aan de slag kunt. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.
 
Informatie voor leerkrachten van het basisonderwijs over verminderd basisvertrouwen/hechtingsproblematiek in de klas, met achtergrond informatie, zaken waar u op kunt letten, enkele tips waar u mee aan de slag kunt. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.
 
Informatie voor opvoeders die zich zorgen maken over de gewetensvorming van hun kind. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Rouw bij geadopteerde kinderen
Informatie voor opvoeders over de begeleiding van uw kind wanneer het rouwt om het afgestaan en geadopteerd zijn en gemis ervaart van de biologische ouders. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.

Rouw bij kinderen onder pleegzorg
Informatie voor opvoeders over de begeleiding van uw kind wanneer het rouwt om het uit huis geplaatst zijn en gemis ervaart van de biologische ouders. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.
 
Informatie voor opvoeders over oorzaken en symptomen van vervroegde puberteit met adviezen waarop te letten en tips wat u kunt doen. Voor bestelling van deze brochure, klik hier.


Producten
 
Smart Cards
Smart Cards is een setje kaarten waarmee een kind met emotionele problemen geholpen kan worden. Op de kaartjes staan voorbeelden van activiteiten die kunnen helpen om emoties beter te leren herkennen en deze te reguleren. De kaartjes kunnen gebruikt worden door ouders, therapeuten, onderwijzers en anderen die werken met kinderen die te veel of te weinig emotionele prikkeling kunnen ervaren. Voor bestelling van de Brainy Cards, klik hier.
 
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel leken maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."