voor ouders

Opvoedersgroep Basic Trust

In diverse Basic Trust praktijken wordt de Opvoedersgroep Basic Trust aangeboden. Onder begeleiding van twee of drie Basic Trust behandelaars gaat u samen met andere opvoeders in op thema's als:
  • Basisvertrouwen en gehechtheid
  • De relatie tussen stress, emoties en gedrag
  • Werking van het brein
  • Basisbehoeften
  • Grenzen stellen op een veilige manier
  • Een kalm brein bij opvoeders zelf

U leert aan de hand van eigen video-opnamen hoe u op uw kind kunt reageren, zodat uw kind meer basisvertrouwen ontwikkelt. U krijgt praktische handvatten voor de communicatie met uw kind, zoals het benoemen. U oefent thuis en maakt thuis enkele video-opnamen. In de groepsbijeenkomsten laten we korte, positieve fragmenten uit deze opnamen zien.

Neem contact met ons op als u wil weten waar de Opvoedersgroep wordt aangeboden.

Bekijk de flyer Opvoedersgroep Basic Trust

Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"