gebruik video opnamen

Binnen Basic Trust gaan we zorgvuldig om met de video-opnamen die van onze cliŽnten zijn gemaakt.
De regels die we daarbij hanteren zijn als volgt:
  • Video-opnamen zijn eigendom van de Basic Trust hulpverlener, zij zijn geen onderdeel van het medisch dossier.
  • De video-opnamen worden uitsluitend besproken met en getoond aan de cliŽnten die zichtbaar zijn op de opname.
  • Video-opnamen kunnen binnen Basic Trust gebruikt worden voor collegiaal overleg van behandelaars (met beroepsgeheim), als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit kenbaar maken.
  • De video-opnamen worden nooit getoond aan anderen zonder toestemming van alle betrokkenen die op de video zichtbaar zijn.
  • Na gebruik van de opnames worden de video-opnamen gewist.
  • De video-opnamen worden eerder gewist wanneer ťťn of meerdere op de video voorkomende personen deze wens te kennen geeft.
  • Datgene wat op de video-opname zichtbaar is, valt onder de code beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat aan derden buiten Basic Trust op geen enkele wijze informatie mag worden gegeven over deze video-opnamen.
  • Bij collegiaal overleg worden de video-opnamen met in achtneming van privacyregels en respect besproken.
  • In een aantal gevallen kunnen de video-opnamen zo informatief zijn, dat ze geschikt zijn voor voorlichtingsdoeleinden. In dat geval wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."