voor ouders

Hoe verloopt een behandeling bij Basic Trust

De Basic Trust behandeling is afgestemd op de situatie van uw kind. De behandeling heeft wel altijd een aantal vaste elementen.

intake

Tijdens de intake gesprekken luisteren wij zorgvuldig naar de vragen en zorgen in uw gezin, zodat we weten wat uw kind in zijn emotionele rugzak meedraagt. Als uw kind onder de 12 jaar is zullen we de intake alleen met opvoeders doen, is uw kind boven de 12 jaar dan is uw kind actief betrokken bij de intake. Is uw kind 16 jaar of ouder dan moet hij/zij toestemming geven om opvoeders te betrekken bij de intake. Samen met u en/of uw kind (afhankelijk van de leeftijd) stellen we doelen op voor de behandeling. We vragen u en/of uw kind enkele vragenlijsten in te vullen. We maken een video opname van een gezinsmoment.

psycho-educatie
We vertellen tijdens de intake veel over gehechtheid en verminderd basisvertrouwen en de invloed daarvan op de ontwikkeling van een kind.
We bespreken met u en/of uw kind wat ons opvalt in de voorgeschiedenis van uw kind en hoe dit mogelijk invloed heeft op hoe het nu gaat.


adviesgesprek

In een adviesgesprek bespreken wij onze hypothese, dat wat is opgevallen in de door u ingevulde vragenlijsten en het behandelplan.


behandeling

Als uw kind jonger is dan 12 starten we vrijwel altijd met een behandeling video feedback. In een serie van drie tot zes video-opnames en nabesprekingen bekijken we samen met u wat er goed gaat in het contact tussen u en uw kind. We denken mee in wat anders kan. Hiervoor gebruiken we ons Basic Trust schema.

Als uw kind ouder is dan 12 jaar willen we ook graag werken met video feedback, dat kan alleen als het betreffende kind hier akkoord mee is.

Kinderen van 16 jaar of ouder komen doorgaans individueel in behandeling, maar ook dan is de behandeling 'systemisch', dat wil zeggen dat we altijd een verbinding naar de gezinssituatie proberen te maken.

We evalueren regelmatig of we op de juiste weg zitten met de behandeling. Om dit goed te monitoren gebruiken we vragenlijsten.

Indien nodig worden na, tijdens of in plaats van het traject video feedback behandeling andere behandelmethoden ingezet, zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie of schematherapie.


doelen behaald

Als de doelen behaald zijn wordt de behandeling afgerond. U en/of uw kind ontvangt/ontvangen van ons een tevredenheidsvragenlijst.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"