voor ouders

leestips

Vooral binnen het adoptiecircuit is veel geschreven over hechting. Vandaar dat de meeste van onderstaande boeken/artikelen ook over adoptie gaan. Ook voor ouders van biologisch eigen kinderen, pleegouders, hulpverleners of studenten bieden deze boeken interessante informatie.
Wereldkind van Renée Wolfs, een handboek voor adoptieouders over hoe je praat met je kind over de voorgeschiedenis, de geboortemoeder.
Erg inspirerend, en iets om in iedere nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind opnieuw uit de kast te halen. Het grootste deel van het boek is ook voor pleegouders en groepsleiding zeer relevant. Zie www.reneewolfs.com

Adoptiedialoog van Renée Wolfs, alweer een standaardwerk voor adoptieouders, maar dan voor adoptieouders van tieners. Hoe blijf je in contact met je opstandige tiener, en hoe geef je hem of haar het gevoel dat hij of zij belangrijk is. Zie www.reneewolfs.com

Er zijn voor je kind geschreven door Carla Brok en Marilene de Zeeuw. Zeer geschikt voor alle ouders van kinderen tot zes jaar die meer willen weten over hoe ze een goede band met hun kind kunnen opbouwen en hoe ze daarmee hun kind meer basisvertrouwen kunnen geven.

Geweldloos verzet in gezinnen van Haim Omer. Een zeer waardevolle methode voor opvoeders in het omgaan met (zelf)destructief gedrag van kinderen/jongeren. Door Basic Trust wordt deze methode vaak als aanvulling op de Basic Trustmethode ingezet, met name bij tieners.

Nelsons Acrobatenboek door Rika Taeymans. Dit boek wordt eveneens door Basic Trust vaak geadviseerd als aanvulling op het eigen bewegingsprogramma.

Thuis door Vrouwke Klapwijk en Annerieke Berg. Voorleesboek voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het verhaal van Jing nodigt uit om met je kind in gesprek te gaan over adoptie.

Gehechtheid in adoptiegezinnen, door Femmie Juffer.
Dit boek is zeer informatief en leest ook voor ouders lekker weg.

Een leven lang geadopteerd of, in het Engels, Being Adopted, van David M. Brodzinsky e.a. Dit boek geeft mooi de ontwikkelingsfasen weer van een geadopteerde en wat er in iedere fase kan spelen.

Afgestaan van Nancy Verrier. Erg Amerikaans en weinig relativerend.
Maar de kern van het boek, namelijk de gevolgen van de 'oerverwonding' door de scheiding van het geadopteerde kind van de geboortemoeder, maakt het een 'must' voor iedere adoptieouder en (volwassen) geadopteerde.

Geweldloos Verzet op school, Wil van Nus. Over de aanpak van gedragsproblemen in de klas. Niet langer alleen, maar met collega's en ouders samen.

Dochters van ver, van Dido Michielsen. Zij beschrijft op geestige wijze het hele proces dat adoptieouders moeten doorlopen, heeft daarbij interviews afgenomen met diverse deskundigen in het adoptieveld en daarom zeer informatief. Een leuke (hernieuwde) kennismaking met het hele adoptiegebeuren.

Wennen en Hechten van Dido Michielsen. Beschrijft op een speelse manier alle aspecten die met adoptie en hechting te maken hebben en geeft daarin ook heel veel tips voor adoptieouders, onder meer aan de hand van de brievenrubriek van Nelleke Polderman 'Opvoeden? Een Kunst een Kunde' in het Wereldkinderenblad. Ook dit boek kan als handboek worden gebruikt.

Voor jou zeker…?! Over gehechtheid en basisvertrouwen, door Hans van der Ham. Zeer informatief, dun, leest makkelijk weg.

Net even anders van Machteld Stilting en Gerard Keijsers. Adoptieouders, geadopteerden en biologisch eigen kinderen vertellen over hun ervaringen in het opgroeien in een gemengd gezin.

Hechtingsstoornissen, beginnen bij het begin van Nelleke Polderman (1998), Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 10, pag. 422-433.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"