voor professionals

De Basic Trustmethode

De Basic Trustmethode is opnieuw erkend door de Erkenningscommissie Interventies en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

In 2011 was de Basic Trustmethode reeds erkend als zijnde 'theoretisch goed onderbouwd', in 2017, kreeg onze methode het predicaat 'Effectief volgens eerste aanwijzingen'. Daarmee is het één van de weinige interventies die al een stap hoger staat in de ladder. Er waren voldoende wetenschappelijke onderzoeken met positieve resultaten voor deze erkenning.

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies worden uitsluitend interventies opgenomen waarvan aannemelijk is, op basis van theorie en onderzoek, dat ze werkzaam zijn.
In de praktijk zagen we natuurlijk al de waarde van de Basic Trustmethode, en dat bleek ook uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken. Gedrags- en/of emotionele problematiek vermindert doordat de hechting, oftewel het basisvertrouwen bij het kind, versterkt wordt. Maar we wilden ook graag opgenomen worden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, onder andere omdat in Nederland steeds meer van instanties verlangd wordt dat hulpverlenende beroepskrachten methoden gebruiken die effectief zijn of waarvan aangenomen mag worden dat ze effectief zijn op basis van gegevens uit de literatuur.


Wetenschappelijk onderzoek

Als cliënten positief zijn over onze begeleiding, zien dat het werkt, waarom zou je dan nog wetenschappelijk onderzoek doen?
Uiteraard is het voor iedere organisatie belangrijk om zich te kunnen verantwoorden naar haar financiers. In de regel zijn dat voor Basic Trust de gemeenten.

Toch is er ook een andere reden waarom voor ons wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk is. Dat is omdat we aan de hand van de uitkomsten kunnen zien of we ook daadwerkelijk doen wat we denken te doen. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat er met onze methodiek, waarvan we denken dat deze de hechting ofwel het basisvertrouwen verbetert, helemaal niets zou veranderen op het gebied van hechting of basisvertrouwen. Dan zouden we ons nog eens goed achter de oren moeten krabben.
Een andere reden is dat we met behulp van de resultaten na kunnen gaan wat er nog verbeterd kan worden aan de Basic Trustmethode. Onze methodiek is voortdurend in ontwikkeling, steeds zijn we aan het zoeken naar nóg meer mogelijkheden om u verder te helpen.

Toename sensitiviteit pleegmoeders en hechtingsgedrag pleegkind
Er zijn inmiddels twee onderzoeken afgerond. Eén daarvan stamt al uit 2004 en is onder leiding van dr. F. Juffer van de Universiteit van Leiden uitgevoerd bij pleegkinderen en hun pleegmoeders. Na drie video-opnamen en drie nabesprekingen bleek de sensitiviteit van de pleegmoeders toegenomen (groot effect), én, heel belangrijk, het hechtingsgedrag van het pleegkind was toegenomen (groot effect). Beide effecten waren niet zichtbaar in de controlegroep die de gewone pleegzorgbegeleiding kreeg, dus het verschil was duidelijk. Hoewel de gedragsproblemen direct na de begeleiding nog niet afgenomen waren, was er de verwachting dat dit wel na verloop van tijd zou gebeuren.

Minder gedesorganiseerde gehechtheid en minder gedragsproblemen
In het tweede onderzoek, in 2013 afgerond, onder leiding van prof. dr. G.J.J.M. Stams en dr. C. Colonnesi van de Universiteit van Amsterdam, kwamen gedragsproblemen na de basic trust begeleiding beduidend minder voor (groot effect).
Maar was er ook effect op de hechting ofwel het basisvertrouwen? Ja, dat was het geval, en dan met name een groot positief effect op de afname van gedesorganiseerde gehechtheid. Dat is de ernstigste vorm van hechtingsproblematiek, die bij de bij basic trust aangemelde kinderen relatief vaak voorkomt. Op de video-opname zagen de onderzoekers geen toename van de sensitiviteit van ouders. Het leek er op dat opvoeders soms zo actief bezig waren met de techniek van het benoemen dat ze vergaten om echt goed naar het kind te kijken. Maar gezien de resultaten verwachten we dat dit in het gewone dagelijkse leven wel goed zit. Juist het benoemen zou wel eens sterk kunnen zorgen voor meer orde in de chaos van het (gedesorganiseerde) hoofdje van het kind, voor het beter beheersen en reguleren van zijn of haar emoties.

Beperkingen in de onderzoeken
Beide onderzoeken kennen beperkingen. Het eerste onderzoek was bijvoorbeeld maar klein (een 'pilotonderzoek' met vijf kinderen in de onderzoeksgroep en vijf in de controlegroep). Het tweede onderzoek was weliswaar groter (20 kinderen), maar had geen controlegroep.

Uniek in de wereld
Ondanks de beperkingen, mogen we heel trots zijn op deze bemoedigende resultaten. De tendens in beide onderzoeken is dat onze Basic Trustmethode een groot effect lijkt te hebben op gehechtheid. Tot nu toe zijn internationaal de resultaten van de zogenoemde 'attachment-based interventies' op de gehechtheid van het kind ofwel niet aanwezig ofwel slechts klein tot middelgroot. Dus dit resultaat is uniek in de wereld.
Deze effecten verdienen groter wetenschappelijk vervolgonderzoek, wat echter zeer kostbaar is. We zijn daarom aan de slag om mogelijkheden te vinden voor financiering

De Universiteit van Amsterdam is zeer enthousiast over onze methode en is verder gegaan met onderzoek. Dat is inmiddels bijna afgerond.
Voor ons is ook dit onderzoek weer van groot belang, omdat we beter grip willen krijgen op de elementen die precies verantwoordelijk zijn voor de resultaten. En dit is daardoor ook weer voor u van belang, want daarmee verwachten we de kwaliteit van onze hulp nog weer verder te verbeteren.
 


 
Terug

trainingen en presentaties

Kalender

Januari
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"