samenwerking Universiteit van Amsterdam

Binnen Basic Trust denken we voortdurend na over de vraag of onze zorg en begeleiding nog beter kan. En over de vraag hoe de zorg voor kinderen met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders in Nederland het beste kan worden ingevuld. Om antwoord te krijgen op deze vragen doen wij samen met de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzoek.

Door deze samenwerking zijn er al verschillende publicaties verschenen over de effectiviteit van de behandeling bij Basic Trust. Ook zijn er hierdoor vragenlijsten ontwikkelt om in kaart te brengen in hoeverre er bij kinderen sprake is van problemen op het gebied van gehechtheid en basisvertrouwen. Deze vragenlijsten helpen ons om beter een indruk te krijgen van waar gezinnen tegen aan lopen. Ook worden deze vragenlijsten door andere organisaties gebruikt, zodat het wordt opgemerkt als kinderen verminderd basisvertrouwen hebben en gezinnen naar passende hulpverlening kunnen worden verwezen. Klik hier als u meer wil weten over de vragenlijsten die zijn ontwikkeld en het wetenschappelijke onderzoek door en naar Basic Trust.

Wij geven vanuit Basic Trust regelmatig gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam. Voor studenten blijkt het interessant te zijn om onderzoek te doen samen met Basic Trust en mee te lopen bij de Basic Trustbehandelingen in het kader van hun stage en scriptieonderzoek.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."