behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten

Voor wie:

Voor basis psychologen, basis orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.


Inhoud:

Gedurende de training wordt uitgebreid stil gestaan bij de theoretische onderbouwing van trauma en dissociatie. Daarnaast wordt praktijkgericht gewerkt: de belangrijkste technieken worden aan den lijve ervaren, via rollenspel, videobeelden of live werk. Rollenspel vindt plenair plaats, hierna worden die vaardigheden geoefend in twee- of drietallen. Gedurende de training wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht met inbreng van eigen casu´stiek.

Programma
Naast algemene informatie zoals de verklaringsmodellen, herkenning en screening/diagnostiek, zal met name de aandacht gericht zijn op het in de praktijk vorm geven aan de behandeling van trauma en dissociatie op basis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel. Hierin worden de volgende drie fases onderscheiden:
 • Veiligheid & Stabilisatie
 • Traumabehandeling
 • Integratie

De training 'Behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten' gaat uit van de richtlijnen van de Zorgstandaard voor Dissociatieve Stoornissen. In de training wordt de behandeling in de verschillende fases, het zogenaamde fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel praktisch vertaald en theoretisch onderbouwd. De training biedt ruimte voor het oefenen van vaardigheden, onder andere vanuit ingebrachte casu´stiek.

Doelen
 • Vergroten van de kennis betreffende dissociatieve stoornissen.
 • Herkennen van signalen die wijzen op trauma en dissociatie.
 • Vergroten van kennis van samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie.
 • Ontwikkelen van (eerste) vaardigheden voor de behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten vanuit het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.

Resultaat:

Na afloop van de training:
 • Heeft de deelnemer kennis van de theoretische verklaringsmodellen voor dissociatieve stoornissen
 • Heeft de deelnemer kennis van de samenhang tussen gehechtheid, trauma en dissociatie
 • Heeft de deelnemer kennis van de verschillende dissociatieve stoornissen en hun verschijningsvormen
 • Heeft de deelnemer kennis van het fase-gerichte psychotherapeutisch behandelmodel.
 • Beschikt de deelnemer over een aantal vaardigheden om op creatieve wijze de behandeling in te richten op basis van de behoeftes en mogelijkheden van de cliŰnt
 • Is de deelnemer in staat de samenwerking met andere betrokkenen binnen het behandeltraject vorm te geven
 • heeft de deelnemer kennis van de noodzaak voor zelfzorg binnen de complexiteit en ernst van de problematiek waarmee de therapeut geconfronteerd wordt en weet daar vorm aan te geven

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainer:
Drs. Hans van der Ham
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en EMDR-practitionerAccreditatie:
Vereniging Categorie Accreditatie-punten Datum ingang
accreditatie
Datum einde
accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie 17 31-3-2022 30-3-2025
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG opleiding - behandeling 8 31-3-2022 30-3-2025
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG opleiding - diagnostiek 5 31-3-2022 30-3-2025
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie 2 31-3-2022 30-3-2025
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG opleiding - overige taken 4 31-3-2022 30-3-2025
Vereniging EMDR Nederland Algemene scholing (breed) 16 31-3-2022 30-3-2024
Vereniging EMDR Nederland Vakinhoudelijke scholing (smal) 1 31-3-2022 30-3-2024


Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een trainingsinstelling zoals bedoeld in de Europese btw-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.


Annulering

 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons ge´nformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€990.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."