beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht voor jeugdzorgprofessionals

Voor wie:

De training is bedoeld voor jeugdzorgprofessionals die meer willen weten over hoe beroepsethiek en de beroepscode sturing kunnen geven bij ingewikkelde dilemma's en casu´stiek.

Inhoud:

In deze training staat het ethisch werken vanuit de richtlijnen en de beroepscode centraal. Verschillende werkvormen worden gehanteerd om het verantwoord en bewust werken met de beroepscode handen en voeten te geven. Naast uitgebreide kennisoverdracht wordt er ook geoefend met het toepassen van de beroepscode in eigen casu´stiek en oefencases.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van drie-en-een-half uur.

Daarnaast dient u rekening te houden met het doorlezen van literatuur, het maken van verdiepende opdrachten en de eindopdracht, hiervoor geldt een tijdsinvestering van zo'n twee tot drie uur. De training wordt afgesloten met een toets welke met een voldoende moet worden beoordeeld.

Resultaat:

Na afloop van de training:
 • Heeft u kennis over de beroepscode en de richtlijnen binnen de jeugdzorg en kunt u deze toepassen in uw werk
 • Herkent u de morele dilemma's in uw werk beter en kunt u verwoorden welke overwegingen te maken zijn
 • Kunt u de beroepscode inzetten bij deze morele dilemma's om keuzes te maken die recht doen aan alle betrokkenen
 • Weet u hoe u dilemma's kunt analyseren en hoe u uw collega's hierbij kunt betrekken.
 • Kunt u uw visie en oordeel bepalen en in de weging van ethische dilemma's artikelen uit de Beroepscode hierbij betrekken aan de hand van een stappenplan 'moreel beraad'
 • Weet u wat het tuchtrecht is en hoe dit van invloed kan zijn bij het nemen van beslissingen

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt deels online en deel plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Accreditatie:
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 7
K&J/OG opleiding - overige taken: 3,5
 • Register Vaktherapie
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 8 punten.

Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Basic Trust Opleidingen is CRKBO geregistreerd, dat betekent dat onze trainingen vrijgesteld zijn van BTW.

Trainer:
drs. RenÚe Uittenbogaard

Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, GZ-psycholoog, psychotherapeut
cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner
supervisor K&J NIP
opleider en trainer Basic Trust

Trainingen vinden plaats in Dordrecht, Singel 232.
Afhankelijk van de omstandigheden rondom Covid-19 kan besloten worden om de training online aan te bieden.

Annulering

 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons ge´nformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€345.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"In de 3-daagse training vond ik het heel prettig dat theorie en praktisch oefenen steeds afgewisseld werden, zo had ik - onderbouwd - gelijk iets in handen waar ik de volgende dag met clienten mee aan de slag kon"