geweldloos verzet in gezinnen met gehechtheidsproblemen

Voor wie:

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam in de jeugdzorg of jeugd GGZ die werken in gezinnen waar de interventie Geweldloos Verzet passend is. Het opleidingsniveau is HBO+, WO+

Inhoud:

In de Basic Trust training Geweldloos Verzet leren de deelnemers in drie dagen, hoe ze opvoeders kunnen begeleiden in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen en jongeren. Deelnemers maken zich de visie en de verschillende interventies van Geweldloos Verzet eigen en oefenen hiermee in eigen casuÔstiek en tijdens rollenspellen. Centraal staat het bieden van actieve weerstand tegen problematisch gedrag en het vermijden van escalatie, waarbij het alsnog voldoen aan basisbehoeften en het (opnieuw) aangaan van contact centraal staat. Theoretische kennis wordt aangeboden middels presentaties, video fragmenten, live rollenspel en oefenen. Theorie wordt steeds gekoppeld aan de eigen werkomgeving en eigen casuÔstiek.

Resultaat:

Na afloop zijn de deelnemers in staat opvoeders te helpen om op een op Geweldloos Verzet gebaseerde wijze stelling te nemen tegen agressief en extreem gedrag van hun kinderen. Deelnemers zien de nood en de hulpvraag achter het gedrag van het systeem en hebben geleerd hoe zij opvoeders kunnen helpen om het negatieve patroon te doorbreken.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

docenten:
Drs. Renťe Uittenbogaard
GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, supervisor K&J NIP

mevr. Ilse van den Heuvel

mevr. Philipine Tjalma

Als onderdeel van de training wordt gevraagd om beeldmateriaal te laten zien waarop een cliŽnt te zien is. In het kader van privacywetgeving zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden:
  1. de cliŽnt moet schriftelijke toestemming hebben verleend dat opnames zullen worden getoond in een (groeps)opleidingssetting. Wanneer het een minderjarig kind betreft, geven beide ouders met gezag deze toestemming, een kind van 12-16 jaar dient zelf ook schriftelijk toestemming te geven, boven de 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van deze toestemming ligt bij de deelnemer. De consequenties voor het nalaten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
  2. Nadat de opleiding is afgerond moet het beeldmateriaal worden vernietigd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt eveneens bij de deelnemer.

Accreditatie*:
Accreditatie is aangevraagd bij:
  • NIP/NVO:
  • SKJ

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Basic Trust is sinds 2010 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Inschrijving in het register CRKBO is mogelijk nadat een instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Met deze registratie is Basic Trust erkend als een cursusinstelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door deze registratie zijn al onze trainingen vrijgesteld van BTW.

Annulering
  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
  • Bij uitval van de docent door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
  • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de daaropvolgende training.

Kosten:

€645.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."