verminderd basisvertrouwen op de basisschool

Voor wie:

Leerkrachten en begeleiders werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud:

Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt. De theorie komt ruimschoots tussentijds aan bod.
U brengt op de eerste trainingsdag een video-opname in van een kind uit uw klas/groep in interactie met u. Tijdens de tweede dag brengt u een vervolgopname in van uzelf in interactie met het kind.

Programma
 1. Introductie Basic Trustmethode:
 2. Theorie over gehechtheid (gehechtheidstheorie, mentaliseren, mind-mindedness, stressregulatie). Korte uitleg aan de hand van de hechtingstheorie.
 3. Signaleren van gedragsproblematiek veroorzaakt door verminderd basisvertrouwen bij het kind. 

 4. Oefenen met het maken van een micro-analyse van video-opnamen. 

 5. Oefenen met specifieke vaardigheden die effectief zijn bij kinderen met gehechtheidsproblematiek.
 6. Wanneer is een verwijzing aan te raden en wat zijn dan de mogelijkheden?

Literatuur
Tijdens de training krijgt u informatie

Resultaat:

Na afloop van de training:
 • Herkent u nog beter hoe problematische gehechtheid onderliggend kan zijn aan gedragsproblematiek bij een kind in uw klas.
 • Herkent u gehechtheidsproblemen in de verschillende uitingsvormen (zowel internaliserend als externaliserend).
 • Heeft u nog meer zicht op de noodzaak voor het ondersteunen van kinderen met deze problematiek om (verdere) cognitieve en sociaal-emotionele verstoringen in de ontwikkeling zo veel als mogelijk tegen te gaan.
 • Beschikt u over praktische vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van elementen uit de Basic Trustmethode in de klas zodat u kinderen met verminderd basisvertrouwen kunt ondersteunen om meer basisvertrouwen te krijgen.

Meer informatie:

Contact
Ada Langevoort
Telefoon
088 227 40 00

Bijzonderheden:

Deze training vindt plaats in onze sfeervolle trainingslocatie te Dordrecht en is inclusief lunch (eventuele dieet beperkingen graag aan ons doorgeven).

Trainers:
Drs. Hans van der Ham
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner

Drs. Renée Uittenbogaard, cognitief gedragstherapeut,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog en Psychotherapeut

Deze training bieden wij ook in-company aan

Locatie
Basic Trust trainingslocatie te Dordrecht

Data
Deze training wordt aangeboden bij voldoende aanmeldingen.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.


Annulering
 • Annuleren kan alleen schriftelijk.
 • U heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waarbij er geen kosten in rekening gebracht zullen worden wanneer u binnen 14 dagen uw inschrijving intrekt.
 • Bij annulering tot vijf weken voor de start van de training bent u €50,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen vijf weken voor de start van de training bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. Dit bedrag (minus €100 administratiekosten) wordt in mindering gebracht op het inschrijfgeld als u de training binnen 12 maanden alsnog volgt.
 • Bij het door ziekte (of door andere onvoorziene omstandigheden) niet kunnen deelnemen aan een opleidingsdag bestaat er de mogelijkheid om de gemiste dag(en) in te halen. Dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum. Wij brengen hiervoor €50 administratiekosten in rekening per gemiste dag.
 • Vanwege de Corona maatregelen kan worden besloten om trainingen online te laten plaatsvinden. U wordt hierover door ons geïnformeerd.
 • Bij uitval van de trainer door overmacht zal gezocht worden naar alternatieve data. Dit is geen reden om kosteloos te annuleren.
 • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn kan de training niet doorgaan, u kunt zich dan opgeven voor de eerstvolgende training.

Kosten:

€425.00 per deelnemer.
Terug

professional aan het woord

"Toen Basic Trust ook bij de behandeling betrokken raakte, leverde dat veel op. De interventies leken heel simpel maar waren blijkbaar toch nodig om verder te komen."