voor ouders

workshops en lezingen

Wij verzorgen workshops en lezingen over allerlei onderwerpen.

Geadopteerde kinderen in de puberteit
Kinderen in de puberteit kunnen een uitdaging zijn voor ouders. Wanneer uw puber als kind geadopteerd is, kan dit extra uitdagingen opleveren. De ontwikkeling van uw kind is in basis namelijk anders geweest en dit be´nvloedt ook het proces van het losmaken wat centraal staat in elke puberteit. In een serie van drie lezingen van elk twee uur gaan we in op deze thema's.

Opvoeden met bewegen en spel
Het is plezierig om samen te spelen en het is ook belangrijk. Door het doen van spel- en beweegoefeningen kunnen ouders/opvoeders hun kind extra ondersteunen bij het ontwikkelen van meer basisvertrouwen. Kinderen die een moeilijke start hebben gehad en zich niet spelenderwijs konden ontwikkelen kunnen gemiste ervaringen gaan inhalen. Spel en bewegen kan daarbij ingezet worden. In deze oudertraining van drie bijeenkomsten van twee uur leren we u waarom een positief bewustzijn van het lichaam belangrijk is voor het ontwikkelen van basisvertrouwen en hoe u als ouder hierin kunt ondersteunen.

Omgaan met boosheid
Als uw kind vaak boos reageert kan het moeilijk zijn om rustig te blijven en niet zelf ook te vervallen in boosheid. Toch is het zo belangrijk dat u op een juiste manier reageert op het boze gedrag van uw kind zodat u uw kind helpt om zich te uiten op een manier die er voor zorgt dat uw kind krijgt wat het nodig heeft (nabijheid) in plaats van wat zijn gedrag mogelijk oproept (afwijzing en afstand). In deze workshop van drie keer twee uur gaan we in op boosheid en wat u als ouders/opvoeder kunt doen om uw kind hierbij te helpen.

Kinderen met angst
Een kind dat zich veel angst laat zien roept troost en bescherming op, maar is dit ook wat uw kind nodig heeft? Hoe voorkomt u dat uw kind angstig blijft en onvoldoende zelfvertrouwen heeft om de wereld te ontdekken, om ervaringen op te doen en mensen te leren kennen? Hoe voorkomt u dat uw uw kind overvraagt? In een workshop bestaand uit drie bijeenkomsten van twee uur gaan we op deze thema' in en krijgt u handvaten aangereikt.

Kinderen met slaapproblemen
Als uw kind zich moeilijk over kan geven aan slaap kan dit veel stress veroorzaken, zowel bij uw kind als bij uzelf. In deze workshop van drie keer twee uur gaan we in op achtergronden van slaapproblemen en welke interventies wel en welke interventies niet helpen.

Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"