vragenlijsten


ARI-CP 2-5 jaar

De ARI-CP 2-5 (Attachment Relationship Inventory - Caregiver Perception 2-5 years) is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Basic Trust. De ARI-CP 2-5 geeft een beeld van hoe opvoeders de gehechtheidsrelatie met hun kind van 2 t/m 5 jaar ervaren. De ARI-CP 2-5 presenteert een profiel van de mate waarin de opvoeders zichzelf en/of hun kind herkennen in uitspraken over kenmerken van veilige, vermijdende, ambivalente en gedesorganiseerde gehechtheidsrelaties. De ARI-CP 2-5 bestaat uit 48 items. In de handleiding staat beschreven hoe het instrument gebruikt kan worden en is informatie opgenomen over de betrouwbaarheid en validiteit. Het instrument is gratis beschikbaar voor gebruik buiten Basic Trust. Voor de downloads, klik hier (direct te downloaden na invullen van enkele gegevens).
De ARI-CP 2-5 verschilt op belangrijke punten van de AISI. Allereerst is de meetpretentie aangepast. In plaats van het screenen op gehechtheidsproblematiek (wat de AISI beoogde), beogen we met de ARI-CP 2-5 inzicht te geven in de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen opvoeder en kind, zoals beschreven door de opvoeder. Daarnaast is de antwoordschaal aangepast naar een vijfpuntsschaal van "helemaal niet van toepassing" tot "helemaal van toepassing". Ook is er een schaal 'Veilige gehechtheid' toegevoegd. Tot slot wordt er in de ARI-CP 2-5 niet alleen naar kindgedragingen, maar ook naar cognities, gevoelens en gedraging van de opvoeder ten opzichte van het kind
gevraagd. De ARI-CP 2-5 legt meer nadruk op het relationele aspect van gehechtheid dan dat de AISI en heeft meer aandacht voor de beleving van opvoeders. In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre de ARI-CP de AISI volledig vervangt. Mogelijk kan er in bepaalde gevallen toch de voorkeur zijn voor de AISI, bijvoorbeeld bij adoptie- of pleeggezinnen.

AISI - 2-5 jaar

De AISI (Attachment Insecurity Screening Inventory) 2-5 jaar is ook voor gebruik buiten Basic Trust beschikbaar. De AISI is de opvolger van de GIH (Globale Indicatielijst Hechting) 0-18 jaar, maar dan voor de leeftijd van 2-5 jaar. De AISI is verder ontwikkeld en verbeterd door Basic Trust op basis van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en vervolgens genormeerd en gevalideerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Het blijkt een valide en betrouwbare lijst te zijn, die screent op de aanwezigheid van hechtingsproblemen bij kinderen. De AISI kan in korte tijd door opvoeders ingevuld worden. Het betreft slechts 20 items. Voor bestelling van de AISI 2-5 jaar, klik hier.

AISI - 6-12 jaar

De AISI (Attachment Insecurity Screening Inventory) 6-12 jaar is het vervolg op de AISI 2-5 jaar. Eerste onderzoek naar de betrouwbaarheid en interne structuur van de AISI 6-12 jaar door de Universiteit van Amsterdam laat positieve resultaten zien. Ook de AISI 6-12 jaar screent op de aanwezigheid van hechtingsproblemen bij kinderen. Voor bestelling van de AISI 6-12 jaar, klik hier

GIH 13-18 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar blijft de GIH (Globale Indicatielijst Hechting) beschikbaar. Deze is aangepast aan deze leeftijdscategorie. De komende jaren zal ook deze versie verbeterd worden, met hulp van de Universiteit van Amsterdam. Voor bestelling van de GIH 13-18 jaar, klik hier.
Terug

De ouder aan het woord

"Een persoonlijke, positieve benadering. Er werd echt naar ons geluisterd en naar de situatie van Yin en ons gekeken, de adviezen waren goed toe te passen. We merkten heel snel verbetering"